• Mapovacia výprava a zmysluplné učenie pre život na čerstvom vzduchu
    • Mapovacia výprava a zmysluplné učenie pre život na čerstvom vzduchu

    • 13.10.2018 22:43
    • Píše Bernard Brisuda, učiteľ geografie a vychovávateľ:

     Piatacka geografia v súlade so štátnym programom odhaľuje deťom-nováčikom, ktorí sa v nej ešte len začínajú orientovať, takmer výlučne svoju prírodovednú stránku. Nemám síce tú česť učiť aj biológiu, ale predpokladám, že nakoľko je vo svojej podstate prírodnou vedou je na tom veľmi podobne. Aj preto je ťažko uveriteľné, že obsahové náplne geografie a biológie v priebehu školského roka korešpondujú tak málo. Projekt Expedícia – skús, skúmaj, spoznaj sa pre mňa osobne posunul na vyšší level keď zvládol prepojiť tieto dve zdanlivo izolované obsahy a to nielen do jedného plánu, ale tiež do spoločnej série pracovných zošitov. Mapovacia výprava – jedna z aktivít, ktoré sme mali možnosť od septembra s deckami na vyučovaní prelúskať prepája geografiu a biológiu dokonca na jedinej dvojstránke.
    • viac
    • Ďakujem
    • Ďakujem

    • 29.09.2018 10:47
    • Píše Hanka Tichá, triedna učiteľka Sov (šiestakov):

     September v sebe nesie nádych nostalgie končiaceho leta a začínajúcej jesene. Je to mesiac, ktorý sa vám dostane pod kožu. Tešíte sa zo začiatku roka, z opätovného stretnutia s deťmi, no zároveň s ochladzujúcim sa počasím bilancujete, dávate si nové plány a záväzky, čo robiť inak, lepšie, s novou energiou. Môj blog nebude celkom o deťoch, ale úzko s nimi súvisí. Bude o ľuďoch, ktorí sú s nimi denno-denne. Bude o mojich kolegoch z Felixu, o každom jednom z nich.
    • viac
    • Futurológia
    • Futurológia

    • 07.04.2018 21:43
    • Píše Xaver Gubáš:

     Už pred mnohými rokmi som sa zamýšľal nad tým, ako bude vyzerať budúcnosť. Ako chlapec som si uvedomil, že v roku 2000 zo mňa bude dospelý „pán“ a o roku 2020 som vtedy ani nepremýšľal. Predstavte si, práve okolo roku 2000 som sa zúčastnil projektu, ktorý mal odhadnúť, čo sa bude diať v roku 2020. Projekt bežal asi päť rokov a venoval sa veľmi širokému spektru oblastí, ktoré by v roku 2020 mohli byť zaujímavé.
    • viac
  • Kontakty

   • Súkromná základná škola Felix
   • info@skolafelix.sk
   • felixoviny@skolafelix.sk
   • info@skolafelix.sk
   • Recepcia: +421 948 277 556 KLUB: Veronika Nováková / Žirafy: +421 948 593 955 Mirka Ješková / Zebry: +421 948 180 315 Ivan Srnka / Kosatky: +421 948 453 780 Katka Plevová / Delfíny: +421 948 840 985 Zorka Varcholová / Koaly: +421 948 444 971 Bernard Brisuda / Pandy: +421 948 196 201 Ľudka Sedláčková / Včely + Mravce: +421 948 261 740 Andrej Svetko / 2. stupeň: +421 948 925 199
   • Krásnohorská 14, 851 07 Bratislava elokované pracovisko: Tematínska 10, 851 05 Bratislava
   • 42448484
   • 2120122059
   • Tatra banka, a. s. Zriaďovateľ: 2920886691/1100 IBAN: SK23 1100 0000 0029 2088 6691
 • Fotogaléria

  • Pandy Prešov
  • Celoštátne kolo Supertrieda
  • Včely Supertrieda - okresné kolo
  • Indiánsky deň rodiny
  • ŠVP Blansko 1. a 2. deň
  • MRAVCE- spaľovňa OLO
  • Vianočné trhy Felix 2018
  • Vianočné dielne zázrakov 2018
  • PANDY - zdravý deň
  • MRAVCE- Spoznávame minulosť Slovenska
  • KOALY - telesná v Jame
  • KOALY - Návšteva SHMU