• Blogy

   • Futurológia
    • Futurológia

    • 07.04.2018 21:43
    • Píše Xaver Gubáš:

     Už pred mnohými rokmi som sa zamýšľal nad tým, ako bude vyzerať budúcnosť. Ako chlapec som si uvedomil, že v roku 2000 zo mňa bude dospelý „pán“ a o roku 2020 som vtedy ani nepremýšľal. Predstavte si, práve okolo roku 2000 som sa zúčastnil projektu, ktorý mal odhadnúť, čo sa bude diať v roku 2020. Projekt bežal asi päť rokov a venoval sa veľmi širokému spektru oblastí, ktoré by v roku 2020 mohli byť zaujímavé.
    • Jednou z tých oblastí bolo aj školstvo. Vtedy sme aj s Peťom Halákom spracovali náš pohľad na budúcnosť školstva a čo by sa v ňom malo a čo by sa mohlo zmeniť. Vôbec nie je dôležité, aké všetky detaily a scenáre sme popísali – zo všetkých bolo jasné, že v školstve sa niečo zmeniť MUSÍ.  Ani jeden z tých scenárov však nepopisoval situáciu, v ktorej sa tesne pred rokom 2020 reálne nachádzame – situáciu neustálej zmeny a najmä našu (a hlavne Peťovu) veľkú účasť na zvyšovaní tempa tejto neustálej zmeny.

     Potrebu vytvoriť novú školu typu Felix sme vtedy cítili – ale určite sme o nej nepísali ako o „futurologickej“ ceste. Dnes už vieme, že bez zakladania nových škôl (akýchkoľvek – nie len Felix či Narnia) by sa zmena v školstve odkladala o ďalšie desiatky rokov. 
     Vtedy, okolo roku 2000, som pravidelne citoval jedného z najznámejších futurologických aktivistov – Petra Diamondisa, ktorý tvrdí „Najlepší spôsob ako predpovedať budúcnosť je, vytvoriť si ju.“ Dnes na tieto jeho slová stále myslím a dopĺňam ich o vlastnú myšlienku : „Veďme deti s pohľadom na budúcnosť. My sa ju len snažíme tvoriť, ale oni v nej budú žiť!“

    • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Súkromná základná škola Felix
   • info@skolafelix.sk
   • felixoviny@skolafelix.sk
   • info@skolafelix.sk
   • Recepcia: +421 948 277 556 KLUB: Veronika Nováková / Žirafy: +421 948 593 955 Mirka Ješková / Zebry: +421 948 180 315 Ivan Srnka / Kosatky: +421 948 453 780 Katka Plevová / Delfíny: +421 948 840 985 Zorka Varcholová / Koaly: +421 948 444 971 Bernard Brisuda / Pandy: +421 948 196 201 Ľudka Sedláčková / Včely + Mravce: +421 948 261 740 Andrej Svetko / 2. stupeň: +421 948 925 199
   • Krásnohorská 14, 851 07 Bratislava elokované pracovisko: Tematínska 10, 851 05 Bratislava
   • 42448484
   • 2120122059
   • Tatra banka, a. s. Zriaďovateľ: 2920886691/1100 IBAN: SK23 1100 0000 0029 2088 6691
  • Prihlásenie