• Školský vzdelávací program

  • Náš vzdelávací program je postavený na týchto princípoch:

   • Využívame moderné pedagogické koncepcie a metódy vyučovania: vyučujeme nespojité písané písmo Comenia Script, čítanie učíme metódou Sfumato, matematiku Hejného metódou.

   • Učíme deti učiť sa, vštepujeme im základy algoritmicého myslenia, vedieme ich k objavovaniu, v maximálnej miere aplikujeme zážitkové vyučovanie.

   • Vyučujeme v blokoch, čiže dlhších časových úsekoch, počas ktorých prepájame jednotlivé predmety podľa danej témy a prestávky prispôsobujeme potrebám detí.

   • Robíme s deťmi projektové aktivity.

   • Angličtine a informatickej výchove sa venujeme od 1. ročníka.

   • Vedieme deti k samostatnosti, pretože si myslíme, že čo dokáže urobiť a vymyslieť dieťa, nemá robiť učiteľ.

   • Vytvárame vlastné vzdelávacie materiály presne podľa potrieb detí.

   • Deti na 1.stupni hodnotíme slovne.

    

   Školský vzdelávací program je v súlade so štátnym vzdelávacím programom, upravený pre potreby našej školy. 

    

  • Kontakty

   • Súkromná základná škola Felix
   • info@skolafelix.sk
   • felixoviny@skolafelix.sk
   • info@skolafelix.sk
   • Recepcia: +421 948 277 556 KLUB: Veronika Nováková / Žirafy: +421 948 593 955 Mirka Ješková / Zebry: +421 948 180 315 Ivan Srnka / Kosatky: +421 948 453 780 Katka Plevová / Delfíny: +421 948 840 985 Zorka Varcholová / Koaly: +421 948 444 971 Bernard Brisuda / Pandy: +421 948 196 201 Ľudka Sedláčková / Včely + Mravce: +421 948 261 740 Andrej Svetko / 2. stupeň: +421 948 925 199
   • Krásnohorská 14, 851 07 Bratislava elokované pracovisko: Tematínska 10, 851 05 Bratislava
   • 42448484
   • 2120122059
   • Tatra banka, a. s. Zriaďovateľ: 2920886691/1100 IBAN: SK23 1100 0000 0029 2088 6691
 • Fotogaléria

  • Včely Supertrieda - okresné kolo
  • Indiánsky deň rodiny
  • ŠVP Blansko 1. a 2. deň
  • MRAVCE- spaľovňa OLO
  • Vianočné trhy Felix 2018
  • Vianočné dielne zázrakov 2018
  • PANDY - zdravý deň
  • MRAVCE- Spoznávame minulosť Slovenska
  • KOALY - telesná v Jame
  • KOALY - Návšteva SHMU
  • SURIKATY a SVIŠTE_100 rokov ČSR
  • SOVY a PLAMENIAKY_100 rokov ČSR