• Pedagogické a odborné pozície

    • Voľné pedagogické a odborné pozície

    • Upratovačka (nepedagogická pozícia):

     Hľadáme upratovačky na plný úväzok s nástupom k 15. 8. 2018

     Životopis prosíme poslať elektronicky do 25.6.2018 na praca@skolafelix.sk


     Učiteľ na prvom stupni ZŠ:

     Hľadáme učiteľov na plný úväzok s nástupom k 15. 8. 2018

     Požiadavky na uchádzača: Ideálny kandidát má dobré nápady a hľadá školu, v ktorej ich môže realizovať. Má rád výzvy a je otvorený inovatívnym metódam. Stotožňuje sa s poslaním a princípmi školy Felix – viď www.skolafelix.sk. 

     Ponúkame prácu v dynamickom kolektíve, ktorý hľadá riešenia. 

     Platové ohodnotenie: podľa zákona 553/2003 Z.z.

     Životopis a motivačný list prosíme poslať elektronicky do 25.6.2018 na praca@skolafelix.sk

      

     Učiteľ na druhom stupni ZŠ: slovenský jazyk, telesná výchova, technická výchova, informatika, občianska náuka:

     Hľadáme učiteľov na plný úväzok s nástupom k 15. 8. 2018

     Požiadavky na uchádzača: Ideálny kandidát má dobré nápady a hľadá školu, v ktorej ich môže realizovať. Má rád výzvy a je otvorený inovatívnym metódam. Stotožňuje sa s poslaním a princípmi školy Felix – viď www.skolafelix.sk. 

     Ponúkame prácu v dynamickom kolektíve, ktorý hľadá riešenia. 

     Platové ohodnotenie: podľa zákona 553/2003 Z.z.

     Životopis a motivačný list prosíme poslať elektronicky do 24.5.2018 na praca@skolafelix.sk

      

     Vychovávateľ v školskom klube s rôznymi typmi uväzkov:

     Hľadáme vychovávateľa do školského klubu detí. Práca poobede. Vhodné aj pre študentov VŠ. Nástup od 1.9.2018 alebo podľa dohody.

     Ideálny kandidát má dobré nápady a hľadá školu, v ktorej by ich mohol realizovať. Má rád výzvy a je otvorený inovatívnym metódam, stotožňuje sa s poslaním a princípmi školy Felix – viď www.skolafelix.sk.

     Životopis a motivačný list prosíme poslať elektronicky do 15.6.2018 na praca@skolafelix.sk 

      

     Učiteľ Anglického jazyka pre 1. aj 2. stupeň ZŠ:

     Hľadáme učiteľa AJ na plný úväzok s nástupom od 15.5.2018 alebo k 15.8.2018, podľa dohody.

     Požiadavky na uchádzača: Očakávame plynulú komunikáciu v anglickom jazyku počas vyučovacích hodín. Ideálny kandidát má dobré nápady a hľadá školu, v ktorej ich môže realizovať. Má rád výzvy a je otvorený inovatívnym metódam. Stotožňuje sa s poslaním a princípmi školy Felix – viď www.skolafelix.sk. 

     Ponúkame prácu v dynamickom kolektíve, ktorý hľadá riešenia. 

     Platové ohodnotenie: podľa zákona 553/2003 Z.z.

     Životopis a motivačný list prosíme poslať elektronicky do 30.4.2018 na praca@skolafelix.sk

      

  • Kontakty

   • Súkromná základná škola Felix
   • info@skolafelix.sk
   • felixoviny@skolafelix.sk
   • info@skolafelix.sk
   • Recepcia: +421 948 277 556 KLUB: Veronika Nováková / Žirafy: +421 948 593 955 Mirka Ješková / Zebry: +421 948 180 315 Ivan Srnka / Kosatky: +421 948 453 780 Katka Plevová / Delfíny: +421 948 840 985 Zorka Varcholová / Koaly: +421 948 444 971 Bernard Brisuda / Pandy: +421 948 196 201 Ľudka Sedláčková / Včely + Mravce: +421 948 261 740 Andrej Svetko / 2. stupeň: +421 948 925 199
   • Krásnohorská 14, 851 07 Bratislava elokované pracovisko: Tematínska 10, 851 05 Bratislava
   • 42448484
   • 2120122059
   • Tatra banka, a. s. Zriaďovateľ: 2920886691/1100 IBAN: SK23 1100 0000 0029 2088 6691
  • Prihlásenie