• Adaptačná víkendovka

   • Adaptačná víkendovka

   • Adaptačná víkendovka je školská akcia určená novým žiakom školy Felix a ich rodinám (súrodencom a rodičom). Je to podujatie, ktorého cieľom je spoznanie sa, zoznámenie, spoločné zážitky, zahájenie celoročnej (a dlhoročnej) spolupráce a vytvorenie základov komunity, v ktorej sa deti budú cítiť bezpečne. Deťom víkendovka pomôže adaptovať sa na nových spolužiakov a učiteľov, rodičia sa oboznámia s predstavami a fungovaním školy, uvidia ukážkové hodiny niektorých hodín a priestor bude samozrejme aj na diskusiu.

    Na víkendovke je pripravený zaujímavý program, organizovaný inštruktormi OZ Púpava, ktorí majú dlhoročné skúsenosti v príprave zážitkových akcií pre rodiny s deťmi. V programe budú zaradené športové súťaže, hry, tvorivé aktivity vhodné pre deti aj pre dospelých. Účasť na programe je dobrovoľná, ale vrelo odporúčaná :-).

    Ubytovanie a stravovanie bude zabezpečené, doprava je individuálna. 
     

    So sebou si odporúčame zobrať: športové oblečenie a obuv (aj na zašpinenie), pršiplášť, šatku, baterku, prezuvky, fľašu na vodu. A určite si nezabudnite dobrú náladu a chuť hrať sa :-)

     
     
  • Kontakty

   • Súkromná základná škola Felix
   • info@skolafelix.sk
   • felixoviny@skolafelix.sk
   • info@skolafelix.sk
   • Recepcia: +421 948 277 556 KLUB: Veronika Nováková / Žirafy: +421 948 593 955 Mirka Ješková / Zebry: +421 948 180 315 Ivan Srnka / Kosatky: +421 948 453 780 Katka Plevová / Delfíny: +421 948 840 985 Zorka Varcholová / Koaly: +421 948 444 971 Bernard Brisuda / Pandy: +421 948 196 201 Ľudka Sedláčková / Včely + Mravce: +421 948 261 740 Andrej Svetko / 2. stupeň: +421 948 925 199
   • Krásnohorská 14, 851 07 Bratislava elokované pracovisko: Tematínska 10, 851 05 Bratislava
   • 42448484
   • 2120122059
   • Tatra banka, a. s. Zriaďovateľ: 2920886691/1100 IBAN: SK23 1100 0000 0029 2088 6691
  • Prihlásenie